Vacancies

Vacancies

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд төрийн үйлчилгээний албан тушаалын дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэн 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдрийн дотор ажилд орох хүсэлтээ холбогдох бичиг баримтын хамт дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй →
Vacancies

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд төрийн үйлчилгээний албан тушаалын дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэн 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдрийн дотор ажилд орох хүсэлтээ холбогдох бичиг баримтын хамт дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй →
Vacancies

АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд төрийн үйлчилгээний албан тушаалын дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэн 2022 оны 05 дугаар  сарын 30-ны өдрийн дотор ажилд орох хүсэлтээ холбогдох бичиг баримтын хамт дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Дэлгэрэнгүй →
Vacancies

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ

Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу төрийн жинхэнэ алба хаах хүсэлтэй иргэдийн нөөц бүрдүүлэх 2023 оны 3-р улирлын ерөнхий шалгалтын бүртгэл 8 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09.00 цагаас 8 дугаар сарын 31-ний өдрийн 09:00 цаг хүртэл 15 хоногийн хугацаанд  цахимаар явагдана.

Дэлгэрэнгүй →
Vacancies

Ажлын байранд урьж байна

Албан тушаалын нэр: Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалт аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: Дэс түшмэл, ТЗ-7

Дэлгэрэнгүй →
Vacancies

Ажлын байранд урьж байна

Албан тушаалын нэр: Цөмийн болон эрчим хүчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: Дэс түшмэл, ТЗ-7

Дэлгэрэнгүй →