Сэлэнгэ аймгийн удирдлагууд ЗИЛ130 гэх мэт нэн шаардлагагүй барааг нэвтрүүлэхгүй байхыг хүсэв

Growing Food in the Face of Hardship in Nigeria: Nuclear Techniques Help People Fleeing Terrorism Make the Most of a Hostile Terrain

a