Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч орон нутагт ажиллаа

Цөмийн болон цацрагийн хяналтын Улсын Ерөнхий байцаагч Н.Тэгшбаяр болон ЦЦХГын улсын ахлах байцаагчид Увс аймгийн Боршоогийн хилийн боомт, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг, гааль, нисэх буудал зэрэг байгууллагуудад ашиглагдаж

байгаа цацрагийн үүсгүүрүүдийн ашиглалт, хадгалалтын аюулгүй байдалтай танилцав. Түүнчлэн Ерөнхий байцаагч Боршоо хилийн боомтын цацраг илрүүлэгч төхөөрөмжийн үйл ажиллагаатай танилцаж, тус төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлдэх талаар холбогдох албан тушаалтан, байцаагч нартай санал солилцов.


Дашрамд дурдахад НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 2004 оны 1540 тоот тогтоолоор цөмийн, химийн, биологийн зэвсэг, тэдгээрийг тээгч хэрэгслийг төрийн бус субъектууд боловсруулах, үйлдвэрлэх, олж эзэмших, тээвэрлэх хэрэглэхийг дэмжихгүй байх, үй олноор хөнөөх зэвсэг бүтээхэд ашиглаж болох бараа бүтээгдэхүүн, эд зүйлсэд үндэсний хэмжээнд өндөр хяналт тавихыг НҮБ-ын гишүүн орнуудад үүрэг болгосон билээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2007 онд АНУ-д хийсэн айлчлалын үеэр “Цөмийн болон бусад цацраг идэвхт материалыг хилээр хууль бусаар зөөвөрлөхөөс сэргийлэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай” харилцан ойлголцлын санамж бичигт хоёр тал гарын үсэг зурж, санамж бичгийн хүрээнд Монгол Улсын хилийн боомтуудад цацрагийн үүсгүүр, цөмийн материалыг илрүүлэх тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, боловсон хүчин бэлтгэх, холбогдох засвар үйлчилгээ үзүүлэх зэргийг багтаасан техникийн тусламжийг манай улсад үзүүлэх болсон.