Салбарын хууль

Цөмийн энергийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай

Цөмийн энергийн тухай хууль

Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах талаар баримтлах бодлого