Training plan (1)

Training plan (1)

InTouch+ системийн зааварчилгаа

InTouch+ нь ОУАЭА гаас зохион байгуулагдах гэж буй сургалт, семинар, уулзалтад гишүүн орнуудыг төлөөлсөн нэр дэвшигчид, оролцогчид болон баталгаажуулагч нарт зориулс ан цахим систем болно.

Дэлгэрэнгүй →
Training plan (1)

Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан хүлээн авах дотоод заавар

Цөмийн энергийн газрын даргын 2010 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн 45 дугаар тушаалаар

Дэлгэрэнгүй →
Training plan (1)

Рентген кабинетийн зохион байгуулалт, түүнд тавигдах шаардлага

Ионжуулагч цацраг нүдэнд харагдахгүй, үнэр амтгүй, тухайн үед организмд хэрхэн үйлчилж байгаа нь мэдэгдэхгүй учир хүмүүс түүний хор хөнөөлийг сайн ойлгохгүй байх тохиолдлууд түгээмэл байдаг. 

Дэлгэрэнгүй →
Training plan (1)

Хувийн хамгаалах хэрэгсэл

Цацрагийн хамгаалалтын гол зорилго нь хүний биед шууд үйлчлэх цацрагийн босго үйлчлэлийг таслан зогсоох, цацрагтай ажиллагсад, өвчтөн болон хүн амд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээргүй зөвшөөрөгдөх хэмжээний хязгаарт байлгах, улмаар хүн төрөлхтөн тэдгээрийн үр удмыг хамгаалах зорилготой.

Дэлгэрэнгүй →

Online Service

Contract, form, instructions

Training

Service fee