Уур амьсгалын өөрчлөлтийн зорилго

2050 он гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд цахилгаан эрчим хүчний 90% -ийг бага нүүрстөрөгчийн эх үүсвэрээр үйлдвэрлэх шаардлагатай болно. Цөмийн технологи бидэнд энэ зорилтыг биелүүлэхэд хэрхэн туслах вэ?