ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБАНД ХУУЛЬЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний (ТЗ-8) орон тоо гарч Төрийн албаны зөвлөлөөс сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтыг 2022 оны 12 дугаар сарын 14-15-д бүртгэн 26-ны өдөр зохион байгуулах гэж байна.

Та бүхнийг энэхүү тусгай шалгалтад хамрагдахыг урьж байна.

Доорх линкээр орж сул орон тоо, шалгалтын талаарх мэдээллийг авна уу.

https://hh.csc.gov.mn/view/02bdfdb3-ccf8-4e62-8d8b-60bc5e80d228

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА

2022-12-13