Video news

Video news

Арабын нэгдсэн эмиратын цөмийн эрчим хүчний төсөл

Арабын нэгдсэн эмират Улсын эдийн засаг хөгжиж үүнийг дагаад дотоодын бусад салбарууд хөгжиж байна.

Дэлгэрэнгүй →
Video news

ОУАЭА Фукушима Даийчигийн ойролцоох далайн орчноос дээж авч байна.

Цэвэршүүлсэн усыг хяналттайгаар далайд нийлүүлж эхэлснээс хойш, Фукушима Даийчигийн ойролцоох тэнгисийн цэргийн ангийн ойр орчимд анхны өргөн хүрээний дээжлэлтийг Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)-аасзохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй →
Video news

ОУАЭА -ЫН НЭГДЭХ УРВАЛЫН ЭНЕРГИЙН ХУРАЛДААН 2023

Нэгдэх урвалын энергийн салбар нь шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн ололт амжилт болон шинэ төслүүдэд хувийн компаниудын оруулж буй хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хурдацтай хөгжиж байна.

Дэлгэрэнгүй →
Video news

ГАЙХАМШИГТАЙ ЦАЦРАГУУД

Цацраг нь бидний эргэн тойронд янз бүрийн хэлбэрээр байдаг. Бид ихэвчлэн нар гэх мэт байгалийн эх үүсгүүрүүдэд байнга өртдөг. Энэхүү эрчим хүчний эх үүсвэр нь олон төрлийн хэрэглээтэй.

Дэлгэрэнгүй →
Video news

Жимсний ургамлын хөнөөлт шавьжид тавигдах стандартууд нь зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог

Олон Улсын Ургамал Хамгаалах Конвенц буюу IPPC нь ургамлыг хөнөөлт шавьжаас хамгаалахад олон улсын хамтын ажиллагааг хялбаршуулах зориулалттай олон талт гэрээ юм. Олон улсын худалдааны үйл ажиллагааны явцад жимс жимсгэний хөнөөлт шавьж зөөвөрлөгдөн тархах боломжтой байдаг.

Дэлгэрэнгүй →
Video news

Ковид-19 үеийн ослын хариу арга хэмжээ: ОУАЭА-ийн Осол болон Онцгой байдлын төв

Цар тахлын тархалтыг үл харгалзан ОУАЭА нь цөмийн болон цацрагийн ослын үед хариу арга хэмжээг авахад бэлэн хэвээр байна.

Дэлгэрэнгүй →