Видео мэдээ

Видео мэдээ

Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг үзүүлж байна

Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг нь Хойд Европ дахт хөлбөмбөгийн стадионоос Өмнөд Америкийн хээр тал, Азийн тивийн цацрагийн байгууламж болон Баруун Африкийн алслагдсан ферм хүртэл олон газарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна.

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Жимсний ургамлын хөнөөлт шавьжид тавигдах стандартууд нь зах зээлд нэвтрэх боломжийг олгодог

Олон Улсын Ургамал Хамгаалах Конвенц буюу IPPC нь ургамлыг хөнөөлт шавьжаас хамгаалахад олон улсын хамтын ажиллагааг хялбаршуулах зориулалттай олон талт гэрээ юм. Олон улсын худалдааны үйл ажиллагааны явцад жимс жимсгэний хөнөөлт шавьж зөөвөрлөгдөн тархах боломжтой байдаг.

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Цөмийн хог хаягдал булшлахгүй

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт цөмийн хог хаягдал булшлахгүй тайлбар бичлэгийн хамт

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Миний мэргэжил - Цөмийн технологич

Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг нь Хойд Европ дахт хөлбөмбөгийн стадионоос Өмнөд Америкийн хээр тал, Азийн тивийн цацрагийн байгууламж болон Баруун Африкийн алслагдсан ферм хүртэл олон газарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг байна.

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Цөмийн шинжлэх ухаан хорт хавдартай өвчтөнүүдэд туслах 5 арга зам

1. Бие махбодийн дотор талыг хархад Эмнэлгийн дүрслэлийн  технологийг ашигладаг.

Рентген ба компьютерт томографийн шинжилгээнд биеийн доторх дүрслэлийг үүсгэхэд бага тунгийн цацраг ашигладаг. Эдгээр зургийг эмч нар хорт хавдрыг оношлоход ашиглах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Цөмийн технологи ба Монгол Улс

Цөмийн технологи ба Монгол Улс

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн зорилго

2050 он гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн зорилтыг биелүүлэхийн тулд цахилгаан эрчим хүчний 90% -ийг бага нүүрстөрөгчийн эх үүсвэрээр үйлдвэрлэх шаардлагатай болно. Цөмийн технологи бидэнд энэ зорилтыг биелүүлэхэд хэрхэн туслах вэ?

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Цацрагийн тухай

Цацрагийн тухай TED бичлэг

Дэлгэрэнгүй →
Видео мэдээ

Нүүрс хүчлийн хийн ялгаруулалтыг хэрхэн тэг болгох вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь эрчим хүчний сорилт юм

Дэлгэрэнгүй →