Тогтоол, шийдвэр

Монгол Улсын төрөөс цацраг идэвхт ашигт малтмал болон цөмийн энерги ашиглах талаар баримтлах бодлого
УИХ-ын 2009 оны 45 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 2009 оны 222 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 2009 оны 138 дугаар тогтоол
Засгийн газрын 2009 оны 16 дугаар тогтоол
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн Зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2011 оны 181 дүгээр зарлиг
Засгийн газрын 2014 оны 387 дугаар тогтоол
УИХ-ын 2015 оны 60 дугаар тогтоол

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй