Latest News

Learning and Tools

“Цөмийн төхөөрөмж, цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм” батлагдлаа

Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар “Цөмийн төхөөрөмж, цацрагтай холбогдолтой үйл ажиллагаанаас үүсэх хаягдлын аюулгүй ажиллагааны дүрэм”-ийг хэлэлцэж, баталлаа.

More →
Training

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАГЧДАД ИОНЖУУЛАГЧ ЦАЦРАГИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ БОЛОН ЦӨМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ТУХАЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 40 дүгээр сургуулиас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус сургуулийн 11, 12 дугаар ангийн 100 гаруй сурагчдад “Ионжуулагч цацрагийн тухай ерөнхий ойлголт, Цөмийн технологийн хэрэглээ” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр зохион байгууллаа.

More →
Learning and Tools

АЗИЙН ЦӨМИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ФОРУМЫН ХАВДРЫН ТУЯА ЭМЧИЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН УУЛЗАЛТ МОНГОЛ УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА.

Монгол Улс Азийн Цөмийн Хамтын Ажиллагааны Форум (АЦХАФ)-д 2010 онд нэгдэн орсноос хойш Зүүн өмнөд Азийн орнууд дахь цацрагийн хэрэглээ, судалгааны реакторын хэрэглээ, цөмийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулах, цөмийн дэд бүтцийг бэхжүүлэх 5 төрлийн 7 төсөлд тасралтгүй оролцож ирсэн.

More →
Learning and Tools

ЦӨМИЙН ЭНЕРГИЙН САЛБАРТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА ӨРГӨЖҮҮЛНЭ

Цөмийн энергийн салбарт Монгол, Франц орны хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, өргөжүүлэх чиглэлээр 2 тал идэвхтэй хамтран ажиллаж байна.

More →

Nuclear Energy Commission

Our goal is to transform Mongolia from a global technology consumer to a creative country, to introduce the progress of nuclear science in all socio-economic sectors, to train specialized human resources, and to bring nuclear safety and radiation protection up to international standards and requirements. close cooperation with organizations, governmental and non-governmental organizations, scientists and researchers.