Latest News

Publications and reports

ЦӨМИЙН ТҮЛШНИЙ ТАЙЛАН

Дэлхийн эрэлт, нийлүүлэлтийн хүртээмжийн 2021-2040 он хүртэлх хувилбарууд

More →
Publications and reports

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ҮНИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ-2021 ОН

2021 онд эрчим хүчний эх үүсвэрийн үнэ хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

More →
Publications and reports

ОУАЭА-ИЙН 2021 ОНЫ ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД БА ОЛОЛТ АМЖИЛТУУД-ЖИЛИЙН ТОЙМ 1-Р ХЭСЭГ

Цар тахлын хоёр дахь жил дуусаж байна. COVID-19-ийн тулгамдсан сорилтуудыг үл харгалзан ОУАЭА 2021 онд томоохон амжилтад хүрсэн байна.

More →
Training plan (1)

InTouch+ системийн зааварчилгаа

InTouch+ нь ОУАЭА гаас зохион байгуулагдах гэж буй сургалт, семинар, уулзалтад гишүүн орнуудыг төлөөлсөн нэр дэвшигчид, оролцогчид болон баталгаажуулагч нарт зориулс ан цахим систем болно.

More →
Publications and reports

ДЭЛХИЙД ЦӨМИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭР 2021 ОНД ТЭРГҮҮЛСЭН 10 УЛС

Дэлхийд нийт 441 цөмийн эрчим хүчний реактор ажиллаж, дэлхийн эрчим хүчний 10%-ийг үйлдвэрлэж байна.

More →

Nuclear Energy Commission

Our goal is to transform Mongolia from a global technology consumer to a creative country, to introduce the progress of nuclear science in all socio-economic sectors, to train specialized human resources, and to bring nuclear safety and radiation protection up to international standards and requirements. close cooperation with organizations, governmental and non-governmental organizations, scientists and researchers.