АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд төрийн үйлчилгээний албан тушаалын дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авах тул сонирхсон иргэн 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ний өдрийн дотор ажилд орох хүсэлтээ холбогдох бичиг баримтын хамт дор дурдсан хаягаар ирүүлнэ үү.

Ажлын байрны нэр: Архив-бичиг хэргийн эрхлэгчАлбан тушаалын ангилал, зэрэглэл: ТҮ-5Албан тушаалын зорилго: Байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу хөтлөн явуулах, хэрэгжилтийг хангуулах, боловсронгуй болгох чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.Тавигдах шаардлага:

  • Боловсрол:  Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй

  • Мэргэжил: Эрх зүй, эдийн засаг, төрийн захиргаа, бусад

  • Мэргэшил: Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн чиглэлээр мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байх

  • Туршлага: Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх

  • Ур чадвар: Удирдан зохион байгуулах, дүн шинжилгээ хийх, асуудал шийдвэрлэх, манлайлах болон бусад ур чадваруудыг эзэмшсэн байх

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

  • Төрийн албан хаагчийн анкет (А хэсэг)

  • Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын хуулбар

  • Монгол Улсын иргэний үнэмлэхийн хуулбар

  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл