Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход Цөмийн шинжлэх ухаан, технологийг ашиглах нь

...