НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгод хүрэхэд цөмийн шинжлэх ухаан, технологийн оролцоо

ОУАЭА -ийн RAS0091 “Дунд ба дээд сургуулийн цөмийн шинжлэх ухаан, технологийн боловсролыг дэмжих” төслийн хүрээнд явагдсан “Цөмийн шинжлэх ухаан, технологийн боловсролын үзэсгэлэн 2023” цахим арга хэмжээний үеэр хийсэн танилцуулгыг зохиогчоос зөвшөөрөл авч орчуулав.

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй