Эрдэмтдийн зөвлөл

Цөмийн энергийн комиссын дэргэдэх Эрдэмтдийн зөвлөл нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн энергийг энхийн зорилгоор ашиглах, орчин үеийн дэвшилтэт цөмийн технологи нэвтрүүлэхэд тус комиссоос хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.  

Тус зөвлөл нь дарга, гишүүдээс бүрдсэн 11 хүний бүрэлдэхүүнтэй бөгөөд цөмийн энерги, эдийн засаг, хууль эрх зүй, геологи, уул уурхай, байгаль орчны салбарт мэргэшсэн, мэдлэг чадвартай эрдэмтдээс бүрддэг.

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй