Монгол Улсын хууль

Төрийн албаны тухай
Авлигын эсрэг хууль
Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай
Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль /2001 он/
Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль /2010 он/
Гамшгаас хамгаалах тухай /2017 он/
Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль /2003 он/
Эрчим хүчний тухай хууль /2001 он/
Ашигт малтмалын тухай хууль /2006 он/
Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай /2020 он/
Төрийн болон албаны нууцын тухай
Захиргааны ерөнхий хууль
Цөмийн энергийн тухай хууль /2009 он/
Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай хууль /2000 он/
Монгол Улсын Үндсэн хууль /1992 он/

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй