Үндэсний стандартууд

Цацрагийн хамгаалалт. Цөмийн цацрагийн тунгийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ. MNS 5631:2006
Цацрагийн хамгаалалт: Гадаргын бохирдолтын байж болох хэмжээ. MNS 5630:2006
Цацрагийн хамгаалалт: Орон байрны агаар дахь радоны зөвшөөрөгдөх хэмжээ. MNS 5627:2006
Рентген оношлогооны төхөөрөмжийн ажиллагаанд чанарын хяналт хийх арга.MNS 5391:2004
Малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн (мах, сүү)-д цацраг идэвхт элемент тодорхойлох Гамма спектрометрийн арга. MNS 5076:2001
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс, жимсгэнэ зэрэг ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнд цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма, спектрометрийн арга. MNS 5069:2001
Барилгын материал, хөрс, уулын чулуулагт цацраг идэвхт элемент тодорхойлох гамма спектрометрийн арга. MNS 5072:2018
Цацрагийн хамгаалалт: Лабораторийн гаммаспектрометрийн арга. MNS 5626:2006
Цацрагийн хамгаалалт. Усан дахь радоны хэмжээг тодорхойлох гаммаспектрометрийн арга. MNS 5632:2006
Цацрагийн хамгаалалт. Усан дахь радоны хэмжээг тодорхойлох цөмийн мөрийн хатуу биет детекторын арга. MNS 5629:2006
Цацрагийн хамгаалалт: Усан дахь радоны хэмжээг тодорхойлох шингэн сцинтилляцийн арга. MNS 5628:2006
Цацрагийн хамгаалалт. Идэвхжүүлсэн нүүрс ашиглан орон байрны агаарт радон тодорхойлох арга. MNS 5625:2006
Цацрагийн хамгаалалт. Термолюминесценцийн дозиметрийн арга. MNS 5518:2005
Тулгуур эрхтэн ба нүдний хувийн термолюминесценци дозиметр.MNS ISO 12794 :2002
Цацрагаас хамгаалах-Радио идэвхт бохирдлоос хамгаалах хувцас загвар сонголт, сорилт ба хэрэглээ. MNS ISO 8194:2001
Иончлогч цацрагийн үндсэн тэмдэг. MNS ISO 361:2001
Цацрагийн аюулгүй норм
Зөөврийн цөмийн хэмжүүр ашиглахад мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй