Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр

Цөмийн энергийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3-т заасан үйл ажиллагааг Цөмийн энергийн комиссоос олгосон тусгай зөвшөөрөлтэйгээр эрхэлнэ.

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 34 дүгээр зүйл.Цацраг идэвхт ашигт малтмал, цөмийн энергийн чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

Дэлгэрэнгүй →

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй