Ажлын байранд урьж байна

Албан тушаалын нэр: Цацраг идэвхт ашигт малтмалын олборлолт, боловсруулалт аюулгүй ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

Албан тушаалын зэрэглэл: Дэс түшмэл, ТЗ-7

Тавигдах болзол, шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;

 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;

 • Зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан  байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар;

 • Төрийн албаны ерөнхий шалгалт тэнцсэн бичиг;

 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг/диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;

 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;

 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр/Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;

 • Албан тушаалд томилогдсон,чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;

 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангарагийн хуудас” хуулбар;

 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;

 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт/  e-mongolia- аас татан авах​

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17:30 цаг хүртэл

 • Хүлээн авах хаяг  mail@nea.gov.mn цахим шуудангаар

 • Холбоо барих утас: 51-267152

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй