Хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанд хууль эрхзүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтний (ТЗ-6) орон тоо гарч сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Доорх линкээр орж сул орон тоо, шалгалтын талаарх мэдээллийг авна уу. https://hh.csc.gov.mn/view/59cd0ebd-718e-443d-b7ac-6d3d06346105

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй