ОУАЭА -ЫН НЭГДЭХ УРВАЛЫН ЭНЕРГИЙН ХУРАЛДААН 2023

Нэгдэх урвалын энергийн салбар нь шинжлэх ухаан, технологийн сүүлийн үеийн ололт амжилт болон шинэ төслүүдэд хувийн компаниудын оруулж буй хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хурдацтай хөгжиж байна.

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй