Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2022 оны хагас жилийн байдлаар

Бусад төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй