Нүүрс хүчлийн хийн ялгаруулалтыг хэрхэн тэг болгох вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлт нь эрчим хүчний сорилт юм

Газрын зураг

Бидэнтэй нэгдээрэй