1 Цөмийн энергийн комиссын ажлын алба

Фото мэдээ

Фото мэдээ
Фото мэдээ

Хяналт шалгалт ба хариуцлага хүлээлгэх тогтолцоо сэдэвт азийн бүсийн семинар зохион байгуулагдаж байна

Манай Улс Олон Улсын Атомын Энергийн Агентлаг (ОУАЭА)-ийн гишүүнээр 1973 онд 105 дахь гишүүн орон болж элсэн орсон.

Дэлгэрэнгүй →
Фото мэдээ

Цөмийн мэдлэгийн менежментийн асуудлаар Олон улсын шинжээчдийн баг ажиллаа

Олон улсын атомын энергийн агентлаг 2018 оны 12 дугаар сарын 03-07-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо ОУАЭА-ийн шинжээчдийн баг мэдлэгийн менежментийн асуудлаар сургалт-семинар хийлээ.

Дэлгэрэнгүй →