ЭКОЛОГИЙН ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Цөмийн энергийн комиссын Ажлын албанаас  2021 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдөр Цагдаагийн ерөнхий газрын Экологийн цагдаагийн албанаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу тус албаны албан хаагчдад ионжуулагч цацрагийн тухай ерөнхий ойлголт, олон улсын болон манай улсын цөмийн технологийн энхийн хэрэглээ, геологи, уул уурхай, аж үйлдвэр, хүнс хөдөө аж ахуй, эрүүл мэндийн салбар дахь цөмийн технологийн хэрэглээ болон цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал, салбарын эрх зүйн орчин,  Монгол Улсын цацрагийн ослын бэлэн байдал хариу арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийж, хамгаалах хувцас хэрэгсэл, цацраг хэмжих хэрэгслүүдийн талаарх  танилцуулга, сургалтыг хийлээ.